Urządzenia mobilne pomagają w monitorowaniu pacjentów kardiologicznych

WOK/Rynek Zdrowia - 01-05-2018

Na ile urządzenia i aplikacje mobilne mogą być pomoce w monitorowaniu stanu pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi? Na to pytanie odpowiada prof. Andrzej Lekston z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM i Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Urządzenia mobilne pomagają w monitorowaniu pacjentów kardiologicznych

- Już pod koniec lat 60. ubiegłego wieku w IV Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Zdzisław Askanas wprowadził stałe monitorowanie chorych kardiologicznych - przypomina prof. Andrzej Lekston.

Dodaje, że taki monitoring pomagał w podejmowaniu decyzji terapeutycznych i leczeniu ad hoc najbardziej zagrożonych pacjentów.

- Wręcz nieodzownym elementem systemu kontrolowania stanu pacjentów kardiologicznych są dzisiaj urządzenia mobilne. Przykładem mogą być rozwiązania rejestrujące rytm serca. Możemy śledzić ten rytm i wyłapywać jego nieprawidłowości, polegające na zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-komorowego - wyjaśnia prof. Lekston.

- Informacje o takich zaburzeniach pomagają specjalistom podjąć decyzję, na przykład o wszczepieniu pacjentowi rozrusznika albo rozrusznika z defibrylatorem - mówi prof. Andrzej Lekston.

Wypowiedź została zarejestrowana podczas I Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych” (NTEC; Katowice, 19 kwietnia 2018 r.).


III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) przenosi się do internetu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC)”.

Wymagająca utrzymania zasad izolacji społecznej pandemia SARS-CoV-2 sprawia, że nadal obowiązują ograniczenia, które wykluczają organizację dużych wydarzeń z udziałem publiczności. Dlatego III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych (NTEC) odbędzie się w czerwcu 2020 r. w wersji online.

Dotychczasowe zainteresowanie konferencją oraz konieczność funkcjonowania w nowej rzeczywistości zmobilizowały nas do przygotowania dla Państwa NTEC 2020 w nowej formule. W sposób niejako wymuszony zmianą realiów funkcjonowania społecznego nowe technologie wkradły się do NTEC w nowej formule, umożliwiając nam zrealizowanie Konferencji.

Konferencja po raz drugi będzie towarzyszyła Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych. W formie telekonferencji postaramy się przygotować wspólne forum dla przedstawicieli świata nauki, medycyny, biznesu oraz regulatorów opieki zdrowotnej, które umożliwi zapoznanie się̨ z najnowszymi technologiami i możliwościami ich zastosowania w schorzeniach sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wynikających z trwającej pandemii COVID-19.

Przy poprzednich edycjach mieliśmy przyjemność gościć ponad 500 uczestników. Przebieg wydarzenia był obszernie relacjonowany w magazynie i portalu Rynku Zdrowia. Nowa formuła tym bardziej pozwoli, aby kolejna edycja Konferencji była relacjonowana w taki sam sposób, aby jej przesłanie mogło dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

III Konferencja Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową wydarzenia: www.ntec.org.pl, w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl oraz PortalSamorzadowy.pl. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem, a relacje z sesji będą publikowane i agregowane w ogólnodostępnej sekcji serwisu rynekzdrowia.pl.

Zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w naszej Konferencji.

Udział bezpłatny po rejestracji.

Z wyrazami szacunku – łączymy się z Katowic

Mariusz Gąsior
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wojciech Wojakowski
Klinika Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne

Wojciech Kuta
redaktor naczelny magazynu i portalu Rynek Zdrowia