Agenda

Przemysł farmaceutyczny

15 czerwca 2021 • 09:30-11:00 • Balowa B

Tematyka

  • W jaki sposób pandemia zmieniła funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego?
  • Skala zaangażowania firm farmaceutycznych w walkę z koronawirusem
  • Oblicza innowacyjności sektora farmaceutycznego w czasach pandemii
  • Nowy Ład – czy ten program jest atrakcyjny dla inwestorów w branży farmaceutycznej?
  • Co dalej z Refundacyjnym Trybem Rozwojowym?

Retransmisja sesji

Powrót do listy