Agenda

Specjalizacje lekarskie

15 czerwca 2021 • 09:30-11:00 • Scena Hol Dolny

Tematyka

  • Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
  • Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji? Jak go przeprowadzić?
  • Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
  • Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?

Retransmisja sesji

Powrót do listy