Agenda

Rehabilitacja i fizjoterapia w czasach COVID-19

15 czerwca 2021 • 09:30-11:00 • Balowa C

Tematyka

  • Zapotrzebowanie na rehabilitację po przejściu COVID-19 – skala problemu
  • Możliwe i dostępne formy rehabilitacji
  • Dobre praktyki i standardy w rehabilitacji postcovidowej
  • Kluczowe znaczenie rehabilitacji i fizjoterapii w procesie przywracania pacjentów do aktywności społecznej, w tym zawodowej

Retransmisja sesji

Powrót do listy