Agenda

Polityka lekowa

15 czerwca 2021 • 11:30-13:00 • Balowa B

Tematyka

  • Bezpieczeństwo lekowe kraju – czego nauczyła nas pandemia?
  • Wpływ pandemii COVID-19 na wielkość i strukturę wydatków refundacyjnych
  • Fundusz Medyczny – nowe zasady finansowania farmakoterapii o wysokim poziomie innowacyjności i
  • skuteczności klinicznej
  • Finansowanie ze środków publicznych terapii wykraczających poza definicję produktu leczniczego

Retransmisja sesji

Powrót do listy