Agenda

Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

15 czerwca 2021 • 15:30-17:00 • Balowa C

Tematyka

  • System płac w placówkach medycznych – co wymaga pilnego uporządkowania?
  • Postulaty, protesty, strajki, negocjacje – kręte drogi do podwyżek
  • Zasady kształtowania najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych – consensus jest możliwy?
  • Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia wymagają centralnych regulacji?

Retransmisja sesji

Powrót do listy