Agenda

Bezpieczeństwo pacjenta, lekarza i szpitala

15 czerwca 2021 • 15:30-17:00 • Scena Hol Dolny

Tematyka

  • Rosnąca liczba roszczeń pacjentów – skala wyzwań rośnie nie tylko z powodu pandemii
  • Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej pracowników medycznych
  • Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych – pierwszy krok w budowaniu systemu no-fault w Polsce?
  • Monitorowanie, rejestr i analiza zdarzeń niepożądanych
  • Jakiej ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta potrzebujemy?

Retransmisja sesji

Powrót do listy