Agenda

Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

14 czerwca 2021 • 16:30-18:00 • Balowa C

Tematyka

  • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce chorób zakaźnych w Polsce?
  • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych rozwiązań
  • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych

Retransmisja sesji

Powrót do listy