Agenda

Zmiany klimatyczne a zdrowie człowieka

16 czerwca 2021 • 11:00-11:20

Tematyka

  • Wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia Polaków i gospodarkę, koszty leczenia powikłań na przykładzie raportów UE i organizacji NGO w Europie

Wywiad z ekspertem (1:1)

Retransmisja sesji

Powrót do listy