Agenda

Idiopatyczne włóknienie płuc – wyzwania w diagnostyce i leczeniu

16 czerwca 2021 • 11:20-12:00

Tematyka

  • Pierwsze polskie wytyczne diagnostyki i leczenia IPF
  • Sytuacja chorych na IPF w dobie COVID-19 i post-COVID-19
  • Jak przygotowując się na popandemiczną rzeczywistość, poprawić diagnostykę i leczenie IPF oraz udrożnić ścieżkę pacjenta

Retransmisja sesji

Powrót do listy