Prelegenci

B G K M P W
Aleksandra Lusawa

Aleksandra Lusawa

ekspert do spraw komunikacji w ochronie zdrowia

Dr n. o zdr. Aleksandra Lusawa jest absolwentką kierunku Europeistyka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie Projektami i Total Design Management.  

Od 2012 roku związana z sektorem ochrony zdrowia, realizowała zadania związane z edukacją zdrowotną, profilaktyką chorób i promocją zdrowia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W latach 2016-2021 Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia GIS. Odpowiedzialna za stworzenie strategii komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych  technologii i mediów społecznościowych, realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych w obszarze zdrowia publicznego. Współtworzyła założenia i nadzorowała realizacje projektów związanych z cyfryzacją  Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Członek Steering Committee w  ramach National Focal Points for Communication w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ECDC w  Sztokholmie.

Bierze udział w sesjach:

 • Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

  • W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką w Polsce?
  • Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?
  • Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego. Projekt „Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej” w ramach programu GOSPOSTRATEG

POWRÓT