Prelegenci

B G K M P W
Alina Niewiadomska

Alina Niewiadomska

Firma: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Stanowisko: prezes

Prezes V Kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję Sekretarza KRDL. Od ponad piętnastu lat działa w samorządzie zawodowym diagnostów laboratoryjnych. Przewodnicząca łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

Kieruje laboratorium w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, wcześniej pracowała w zespole Pracowni Diagnostyki Wad Wrodzonych.

Wieloletni członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

Absolwentka kierunku analityka medyczna na Oddziale Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Łodzi oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Firmą Medyczną. Specjalista diagnostyki laboratoryjnej. Główny obszar jej zainteresowań zawodowych to kontrola jakości i systemy zarządzania jakością.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” przez Ministra Zdrowia oraz odznaką Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny przez samorząd zawodowy.

Bierze udział w sesjach:

 • Kadry w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Kadry w ochronie zdrowia

  • Przyszłość wybranych zawodów medycznych w Polsce – czy mamy strategię walki z deficytem kadr?
  • Uzupełnianie braków kadrowych w czasie pandemii – jak w praktyce wygląda zatrudnianie lekarzy spoza UE?
  • Czy obecne zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, dopuszczenia do rynku pracy, przyznawania zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce są optymalne?
  • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – potrzeby, możliwości, przykłady
 • Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

  • System płac w placówkach medycznych – co wymaga pilnego uporządkowania?
  • Postulaty, protesty, strajki, negocjacje – kręte drogi do podwyżek
  • Zasady kształtowania najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych – consensus jest możliwy?
  • Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia wymagają centralnych regulacji?

POWRÓT