Prelegenci

B G K M P W
Anna Brzęk

Anna Brzęk

kierownik, Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr hab. nauk o zdrowiu Anna Brzęk fizjoterapeuta, Kierownik Zakładu Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od kilkunastu lat zajmuje się badaniem nad czynnikami wpływającymi na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży oraz sposobami zapobiegania nieprawidłowościom w jej obrębie w tym w okresie pandemii Covid-19. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu fizjoterapii, ergonomii, aktywności fizycznej oraz szeroko rozumianej prewencji chorób cywilizacyjnych i fizjoprofilaktyki. Współpracuje z naukowcami z Uniwersytetów w Niemczech, USA, Hiszpanii oraz Libanu. Jest autorem i współautorem kilku projektów profilaktyczno-zdrowotnych o charakterze społecznym, popularyzujących naukę. Ekspert naukowy Regionalnych Programów Zdrowotnych Województwa Śląskiego. Należy do grona Rzeczników Nauki w Terenie. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Bierze udział w sesjach:

 • Rehabilitacja i fizjoterapia w czasach COVID-19

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Rehabilitacja i fizjoterapia w czasach COVID-19

  • Zapotrzebowanie na rehabilitację po przejściu COVID-19 – skala problemu
  • Możliwe i dostępne formy rehabilitacji
  • Dobre praktyki i standardy w rehabilitacji postcovidowej
  • Kluczowe znaczenie rehabilitacji i fizjoterapii w procesie przywracania pacjentów do aktywności społecznej, w tym zawodowej

POWRÓT