Prelegenci

B G K M P W
Artur Drobniak

Artur Drobniak

Firma: Naczelna Rada Lekarska

Stanowisko: wiceprezes

W ramach prac samorządowych zajmuje się pracami nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu "no-fault". Pełni obowiązki Kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Przewodniczy zespołowi ds. telemedycyny współpracując nad skutecznymi i bezpiecznymi rozwiązaniami w telemedycynie zarówno dla pacjentów jak i dla lekarzy.

Zawodowo jest specjalistą położnictwa i ginekologii, pracuje jako starszy asystent w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest nauczycielem akademickim endokrynologii ginekologicznej studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych z dziedziny endokrynologii ginekologicznej dla lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

Prywatnie pasjonuje się kinematografią, ogrodnictwem oraz sportem.

Bierze udział w sesjach:

 • Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

  • System płac w placówkach medycznych – co wymaga pilnego uporządkowania?
  • Postulaty, protesty, strajki, negocjacje – kręte drogi do podwyżek
  • Zasady kształtowania najniższych wynagrodzeń pracowników medycznych – consensus jest możliwy?
  • Czy wynagrodzenia w ochronie zdrowia wymagają centralnych regulacji?

POWRÓT