Prelegenci

B G K M P W
Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Beata Mrozikiewicz-Rakowska

Firma: Polskie Towarzystwo Leczenia Ran

Stanowisko: prezes zarządu

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, członek Zespołu d/s opracowania procedur w zakresie zespołu stopy cukrzycowej przy Ministerstwie Zdrowia, przewodnicząca Zespołu ds. ustalania zaleceń w zakresie zespołu stopy cukrzycowej z ramienia Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran (Organizacja opieki nad chorymi z zespołem stopy cukrzycowej.

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran". Mrozikiewicz-Rakowska B., Jawień A., Sopata M. i wsp. Leczenie Ran 2015; 12(3): 83-112), członek Lokalnego Komitetu Organizacyjnego 24 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran (EWMA), który odbywał się w maju 2018 roku w Krakowie.

Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Opiekun Diabetologicznego Koła Naukowego działającego przy Klinice od 2007 r. Wykładowca i opiekun zajęć dydaktycznych dla studentów III, IV Roku I Wydziału Lekarskiego, Wydziału English Division, Wydziału Nauk o Zdrowiu (zajęcia z dietetyki klinicznej), zajęć fakultatywnych. Opiekun prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauki o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo; promotor prac doktorskich na Wydziale Lekarskim WUM.

Autor rozdziałów w podręcznikach i skryptach dydaktycznych dla lekarzy i studentów.  Dorobek naukowy w zakresie patogenezy i przebiegu klinicznego chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych.

Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych, autor kilkunastu rozdziałów w podręcznikach akademickich i monografiach naukowych. Współredaktor książki "Zespół stopy cukrzycowej" (Wydawnictwo Termedia 2010). Organizator konferencji naukowych krajowych i zagranicznych (m.in. I Międzynarodowej Konferencji Zespół Stopy Cukrzycowej w 2015r.)  dla lekarzy, pielęgniarek i studentów.

Bierze udział w sesjach:

 • Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

  • Jak wygląda obecnie system leczenia ran przewlekłych? I jakie ma przed sobą wyzwania?

  •  Zmiana kategoryzacji opatrunków – czy jest konieczna do poprawy systemu zdrowotnego w Polsce?

  • System refundacji wyrobów medycznych – na jakim jest poziomie, co działa dobrze, a co powinniśmy zmienić?

  • Ilu amputacji w Polsce moglibyśmy uniknąć, wpływając na zmianę systemu?

  • Dostęp pacjenta do wyrobów medycznych – jak jest obecnie i co moglibyśmy poprawić?

  • Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych – jak wyglądają zasady finansowania? Czy wpłynie na polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą?

POWRÓT