Prelegenci

B G K M P W
Cezary Lipiński

Cezary Lipiński

Firma: Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki

Stanowisko: wiceprezes zarządu

 • Doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski  po obronie 29.06.2007 pracy pod tytułem „Standaryzacja opisu stanu klinicznego dla potrzeb informacji medycznej”
 • Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Organizacja i Zarządzanie w Służbie Zdrowia
 • Członek Rad Nadzorczych Uzdrowisk w Polanicy, Dusznikach, Kłodzku, Horyńcu Zdroju.
 • W latach 1994 -  2002 – członek dyrekcji Zespołów Opieki Zdrowotnej, główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, organizator i członek Zarządu Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych, dyrektor medyczny ogólnopolskiej sieci salonów ortopedycznych, obecnie własna działalność gospodarcza w zakresie zarządzania i  medycyny. 
 • Jest jednym z konsultantów  pierwszego polskiego wydania Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych - ICD 9.
 • Opracował i wprowadził w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych system rozliczeń z Świadczeniodawcami oparty o strukturę kosztową świadczonych usług w zakresie kosztów stałych i zmiennych
 • Dokonał pierwszego polskiego tłumaczenia Międzynarodowej Terminologii Anatomicznej opracowania Międzynarodowej Federacji Komitetów Terminologii Anatomicznej FCAT.
 • Dokonał tłumaczenia opracowania Światowej Organizacji Zdrowia -  bazy Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonalności, Niepełnosprawności i Zdrowia  - ICF.
 • W ramach programów PHARE, na zlecenie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi brał udział w opracowaniu nowych standardów orzekania o niepełnosprawności.
 • Zakres i tematyka przewodu doktorskiego skoncentrowana była na informacji medycznej jako podstawie tworzenia elektronicznego rekordu danych medycznych pacjenta.
 • Jest członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Zarządzania Informacją Medyczną  -  AHIMA.
 • Przygotował implementację  opracowania amerykańskiego systemu klasyfikacji procedur medycznych ICD – PCS – Procedure Coding System.
 • Jest autorem artykułów z zakresu zarządzania i informacji medycznej oraz zagadnień klinicznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Standard leczenia ran przewlekłych w Polsce i dostęp pacjentów do istniejących na rynku rozwiązań – czy mamy wpływ na poprawę komfortu życia i skuteczne leczenie pacjentów?

  • Jak wygląda obecnie system leczenia ran przewlekłych? I jakie ma przed sobą wyzwania?

  •  Zmiana kategoryzacji opatrunków – czy jest konieczna do poprawy systemu zdrowotnego w Polsce?

  • System refundacji wyrobów medycznych – na jakim jest poziomie, co działa dobrze, a co powinniśmy zmienić?

  • Ilu amputacji w Polsce moglibyśmy uniknąć, wpływając na zmianę systemu?

  • Dostęp pacjenta do wyrobów medycznych – jak jest obecnie i co moglibyśmy poprawić?

  • Program Kompleksowego Leczenia Ran Przewlekłych – jak wyglądają zasady finansowania? Czy wpłynie na polepszenie jakości opieki nad pacjentem z raną przewlekłą?

POWRÓT