Prelegenci

B G K M P W
Grażyna Cholewińska-Szymańska

Grażyna Cholewińska-Szymańska

wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, ordynator, Oddział III, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Jest specjalistą chorób zakaźnych i ordynatorem w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, oraz Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa mazowieckiego. Zajmuje się między innymi pacjentami z infekcją HIV, HCV, HBV, COVID-19 oraz innymi zakażeniami występującymi w Polsce.
Jest aktywnym członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych oraz zespołów eksperckich. Od wielu lat realizuje programy edukacyjne dla różnych środowisk medycznych i pozamedycznych. Jest autorką około 350 prac naukowych z dziedziny chorób zakaźnych, publikowanych w czasopismach naukowych. Pisze także artykuły popularno-naukowe w czasopismach i magazynach, udziela wywiadów, komentarzy
i opinii eksperckich w mediach publicznych. Aktywnie włącza się w projekty i kampanie zdrowotne,
o szerokim oddziaływaniu społecznym, zwłaszcza w zakresie popularyzacji profilaktyki i wczesnego diagnozowania HIV.
Za swoją pracę została 4-krotnie uhonorowana nagrodą Ministra Zdrowia oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego „Pro Masovia”, a także nagrodą naukową PTN AIDS i Dyplomem Honorowym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

 

Bierze udział w sesjach:

 • Sytuacja pacjentów z HIV w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Sytuacja pacjentów z HIV w Polsce

  • Strategia UNAIDS na rzecz redukcji negatywnych skutków epidemii HIV
  • Finansowanie terapii ARV w Polsce i na świecie
  • Sytuacja polskich pacjentów z HIV na tle Europy
  • Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z HIV
  • Innowacyjne terapie w HIV i możliwości ich finansowania w Polsce

POWRÓT