Prelegenci

B G K M P W
Jacek Tyszko

Jacek Tyszko

Firma: UNAIDS

Stanowisko: Senior Programme Advisor

Jacek Tyszko od września 2018 roku pełni funkcję starszego doradcy ds. zaangażowania społecznego
w reagowanie na epidemię AIDS we Wspólnym Programie Narodów Zjednoczonych do spraw HIV/AIDS (UNAIDS).

 W 1990 roku, po ukończeniu studiów na wydziale dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych, rozpoczął pracę w Departamencie Systemu Narodów Zjednoczonych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Zakres jego obowiązków obejmował kwestie zdrowotne i społeczne, prawa człowieka oraz współpracę
z wyspecjalizowanymi rządowymi i pozarządowymi organizacjami.

 W 1995 roku, został powołany na stanowisko Pierwszego Sekretarza Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie, gdzie prowadził portfolio praw czlowieka oraz problemów społecznych.

 W 1999 roku rozpoczął pracę w Sekretariacie UNAIDS w Genewie, gdzie odpowiadał za międzynarodowe konsultacje dotyczące aspektów związanych z ujawnianiem statusu HIV pacjentów. Następnie, w ramach pracy w wydziale ds. Afryki, koordynował - między innymi - projekt międzynarodowego partnerstwa przeciwko AIDS w Afryce, w tym udział organizacji systemu Narodów Zjednoczonych w Forum Rozwoju Afryki 2000.

 Od 2003 roku pracował jako doradca w Biurze ds. stosunków zewnętrznych UNAIDS, gdzie odpowiadał za organizację działań Rady Programowej UNAIDS. W 2012 roku objął stanowisko pełniącego obowiązki szefa tegoż Biura.

W 2013 roku został powołany na stanowisko dyrektora krajowego biura UNAIDS na Ukrainie, gdzie pełnił funkcję do czasu obecnej nominacji.  

Bierze udział w sesjach:

 • Sytuacja pacjentów z HIV w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Sytuacja pacjentów z HIV w Polsce

  • Strategia UNAIDS na rzecz redukcji negatywnych skutków epidemii HIV
  • Finansowanie terapii ARV w Polsce i na świecie
  • Sytuacja polskich pacjentów z HIV na tle Europy
  • Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z HIV
  • Innowacyjne terapie w HIV i możliwości ich finansowania w Polsce

POWRÓT