Prelegenci

B G K M P W
Jan Styczyński

Jan Styczyński

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik, Zakład Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej, Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Pracuje w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. Collegium Medicum (2012-16). Przewodniczący Infectious Diseases Working Party i członek Zarządu European Society for Blood and Marrow Transplantation (2016-20). Członek International Advisory Board Lancet Haematology (2014-20). Autorem ponad 500 prac naukowych i rozdziałów do podręczników. Laureat Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego, Medalu Honoris Causa Educationis Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Medalu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (PTOHD), członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Redaktor Naczelny czasopisma „Acta Haematologica Polonica”. Przewodniczący Grupy ds. Zakażeń w PTOHD. Członek zespołu ds. opracowania założeń Narodowej Strategii Onkologicznej. Dawca komórek krwiotwórczych.

Bierze udział w sesjach:

 • Onkologia w Polsce – sesja systemowa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Onkologia w Polsce – sesja systemowa

  • Możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w czasie epidemii – skala oraz skutki ograniczeń przyjęć
  • Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r., czyli po wejściu w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej?
  • Które elementy pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej będą rozwijane po 1 stycznia 2022 r., a z których należy zrezygnować i dlaczego?
  • Czy Fundusz Medyczny i Krajowa Sieć Onkologiczna zwiększą możliwości stosowania u pacjentów w Polsce technologii o wysokim poziomie innowacyjności?
  • Onkologia dziecięca w Narodowej Strategii Onkologicznej
  • Współpraca lekarzy POZ z onkologami
  • Jak poprawić dostęp do diagnostyki i wczesnego wykrywania nowotworów w czasie pandemii COVID-19? Propozycje zmian w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
 • Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości

  • Główne kierunki rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi
  • Terapie komórkowe i genowe CAR-T – dlaczego stanowią przełom w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka?
  • Sytuacja polskich pacjentów z wybranymi nowotworami krwi, m.in. mielofibrozą, szpiczakiem plazmocytowym i przewlekłą białaczką limfocytową
  • Innowacyjne terapie ograniczone w czasie

POWRÓT