Prelegenci

B G K M P W
Jan Szulc

Jan Szulc

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Stanowisko: dyrektor, Departament Informacji o Wyrobach Medycznych

Doktor prawa, radca prawny

Dyrektor Departamentu Informacji o Wyrobach Medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno po stronie organów administracji (wcześniej Ministerstwo Zdrowia) oraz jednej z wiodącej kancelarii obsługującej podmioty z branży produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jan Szulc współtworzył projekt ustawy o wyrobach medycznych wdrażającej do polskiego porządku prawnego rozporządzenia unijne dotyczące wyrobów medycznych, a wcześniej pracował przy dużej nowelizacji obecnej ustawy o wyrobach medycznych oraz szeregu innych ustaw i rozporządzeń dotyczących branży medycznej. W przeszłości zajmował się również kwestiami związanymi z produktami leczniczymi oraz kosmetykami i suplementami diety. Uczestniczy również w pracach wdrożeniowych MDR i IVDR na poziomie unijnym.

Pracę doktorską obronił z zakresu regulacji prawnych aptekarstwa w Polsce. Oprócz wykształcenia prawniczego ukończył również studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Bierze udział w sesjach:

 • 2021 rokiem wyrobów medycznych – co zmieni się w tym roku? Jak wpłynie to na funkcjonowanie branży?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  2021 rokiem wyrobów medycznych – co zmieni się w tym roku? Jak wpłynie to na funkcjonowanie branży?

  • Rozporządzenie MDR i nowa ustawa o wyrobach medycznych – czy to zapowiedź rewolucji w branży wyrobów medycznych? Jak nowa legislacja wpłynie na funkcjonowanie całego rynku zdrowia w Polsce? Dlaczego polskie przepisy radykalnie odbiegają od uregulowań europejskich?
  • Sytuacja polskiego rynku wyrobów medycznych na tle Europy i krajów Grupy Wyszehradzkiej
  • Finansowanie wyrobów medycznych w dobie COVID-19
  • Wyroby medyczne a reklama – co się zmieni po wprowadzeniu nowych rozporządzeń?
  • Dlaczego w obliczu zagrożenia zamykają się granice europejskie i wreszcie, czy w takiej sytuacji jesteśmy w stanie konkurować z USA i Chinami?
  • HTA dla wyrobów medycznych – co zmieni się w najbliższym czasie? Dlaczego przyspieszenie wdrażania nowych technologii i innowacji w branży medycznej jest tak istotne?

POWRÓT