Prelegenci

B G K M P W
Jerzy Friediger

Jerzy Friediger

członek Prezydium, Naczelna Rada Lekarska, dyrektor, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie i członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.


Jerzy Friediger urodził się 29 czerwca 1950 roku w Krakowie. W 1967 roku ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. W latach 1967-1973 studiował na Akademii Medycznej w Krakowie, po czym przez dwa lata pracował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Kraków-Balice. Od 1975 roku związany zawodowo z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala Biernackiego, (później Zakonu Bonifratrów). W roku 1977 uzyskał I stopień, a w 1983 II stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej. Do 2016 z-ca ordynatora Oddziału Chirurgicznego; od 2005 doktor nauk medycznych. W l. 2009-2016 zasiadał w Radzie Miasta Krakowa, był przewodniczącym Komisji Zdrowia i Profilaktyki RMK.


W strukturach Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i Naczelnej Rady Lekarskiej działa od 1997 roku w latach 2001 – 2009 przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, od 2001 roku członek Naczelnej Rady Lekarskiej, obecnie w Prezydium


Od 2015 r. pełnił funkcję społecznego doradcy prezydenta miasta Krakowa ds. ochrony zdrowia.


W 2016 roku został dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
Uczestniczył jako chirurg w wyjazdach charytatywnych do Kamerunu i na Madagaskar.

Był lekarzem w trzech wyprawach himalajskich.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Specjalizacje lekarskie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Specjalizacje lekarskie

  • Liczba specjalizacji lekarskich w Polsce – przegląd opinii i propozycji
  • Czy potrzebny jest I stopień specjalizacji? Jak go przeprowadzić?
  • Pediatria i geriatria – wymierające specjalizacje? Motywy ich wyboru i postawy rezydentów
  • Postulowane kierunki zmian w kształceniu podyplomowym – czy należy skrócić szkolenie podyplomowe w niektórych specjalnościach?
 • Szpitale w Polsce cz. II – finansowanie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Szpitale w Polsce cz. II – finansowanie

  • Wpływ pandemii na sytuację finansową szpitali – przegląd wybranych wskaźników rok do roku – 2019 vs. 2020
  • Na jaką tarczę finansową mogły/mogą liczyć szpitale?
  • Redefinicja sieci szpitali – czy ryczałt się sprawdził?
  • Do jakiego modelu finansowania szpitali zmierzamy?
  • Inwestycje, polityka zakupowa, optymalizacja szpitalnych kosztów
  • Premiowanie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalach – temat do dyskusji po pandemii?

POWRÓT