Prelegenci

B G K M P W
Karina Jahnz-Różyk

Karina Jahnz-Różyk

konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny

·       Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie w 1983 roku;

·       Specjalista chorób wewnętrznych, pneumonologii, alergologii i immunologii klinicznej;

·       Od 1984 zatrudniona w Wojskowym Instytucie Medycznym, od 2016 na stanowisku Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM;

·       Doktorat obroniony w 1989,   w 1997 roku uzyskany stopień doktora habilitowanego,  tytuł naukowy od 2002 roku;

·       Konsultant krajowy w dziedzinie alergologii od  2015 roku;

·       Ekspert w dziedzinie farmakoekonomiki i badań klinicznych;

·       Członek wielu Towarzystw Naukowych. Od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego  (ISPOR Poland Chapter),  2008-2012 Prezes Towarzystwa,

·        Autor i   współautor 500  publikacji 

·       Promotor 10  ukończonych  prac doktorskich;

·       Kierownik wielu  projektów badawczych;

·       Główny badacz w 30  badaniach klinicznych II i  III fazy.

Bierze udział w sesjach:

 • Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Pandemia COVID-19 jako katalizator zmian w ochronie zdrowia

  • W jaki sposób COVID-19 wpływa na proces leczenia pacjentów z astmą ciężką w Polsce?
  • Czy epidemiczna rzeczywistość nauczyła nas skuteczniej zapobiegać chorobom zakaźnym?
  • Budowanie zaufania do szczepień ochronnych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi komunikacji i wpływu społecznego. Projekt „Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej” w ramach programu GOSPOSTRATEG

POWRÓT