Prelegenci

B G K M P W
Katarzyna Ciemny

Katarzyna Ciemny

Firma: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Stanowisko: kierownik, Dział Aparatury Naukowo-Medycznej

Inżynier biomedyczny, grafik, trochę nauczyciel, społecznik.

Po wielu latach poszukiwania łączącego wszystkie cechy charakteru zawodu, znalazła swoje miejsce na ziemi. Tylko zawód inżyniera biomedycznego połączył bezinteresowność, zaangażowanie, kreatywność z inżynierią i naukami medycznymi.

Kieruje działem Aparatury Naukowo-Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie jest opiekunem merytorycznym Studentów Politechniki Krakowskiej kierunku Inżynieria Medyczna odbywających praktyki w Szpitalu. Aktywnie działa w organizacjach naukowych i społecznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Kadry w ochronie zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Kadry w ochronie zdrowia

  • Przyszłość wybranych zawodów medycznych w Polsce – czy mamy strategię walki z deficytem kadr?
  • Uzupełnianie braków kadrowych w czasie pandemii – jak w praktyce wygląda zatrudnianie lekarzy spoza UE?
  • Czy obecne zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, dopuszczenia do rynku pracy, przyznawania zgody na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce są optymalne?
  • Wprowadzenie nowych zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia – potrzeby, możliwości, przykłady

POWRÓT