Prelegenci

B G K M P W
Katarzyna Jezierska-Stencel

Katarzyna Jezierska-Stencel

Firma: TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Stanowisko: dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Zdrowotnych

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW

Z wykształcenia jest prawnikiem. Związana z branżą ubezpieczeniową od 25 lat. Specjalizuje się we współpracy z podmiotami gospodarczymi. Aktywna uczestniczka kilku konferencji poświęconych ubezpieczeniom zdrowotnym w Polsce i na świecie.

Bierze udział w sesjach:

 • Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce chorób zakaźnych w Polsce?
  • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych rozwiązań
  • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych

POWRÓT