Prelegenci

B G K M P W
Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Firma: Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Stanowisko: prezes

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis: lekarz - specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, gdzie stworzyła Pracownię Geriatrii), absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu i European Academy for Medicine of Aging (Sion, Szwajcaria); Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego; członek Panelu Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Efektywnego Inwestowania w Zdrowie, przedstawiciel Polski w European Union of Medical Specialists - Geriatric Section, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, wiceprzewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, doradca stały Komisji Polityki Senioralnej obecnej kadencji Sejmu.

Od lat zaangażowana w tworzenie opieki nad osobami starszymi, w tym opieki geriatrycznej w Polsce (m.in. współtwórca standardów opieki geriatrycznej w Polsce) oraz badania nad starością; autorka prawie 300 publikacji z dziedziny geriatrii i gerontologii.

Bierze udział w sesjach:

 • Opieka długoterminowa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Opieka długoterminowa

  • Sytuacja podopiecznych zakładów opieki długoterminowej (DPS, ZOL, ZPO) w czasie epidemii –przegląd problemów
  • Czy mamy w Polsce spójną koncepcję kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi, stanowiącymi większość pacjentów korzystających z opieki długoterminowej?
  • Obecny i postulowany poziom finansowania świadczeń opieki długoterminowej w Polsce
  • Jak należy koordynować świadczenia w ramach systemu opieki długoterminowej?
  • Ubezpieczenie zdrowotne osób nieaktywnych zawodowo

POWRÓT