Prelegenci

B G K M P W
Krzysztof Kałwak

Krzysztof Kałwak

Firma: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

Stanowisko: zastępca kierownika, Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Prof. dr hab. Krzysztof Kałwak – ordynator największego w Polsce i jednego z największych w Europie Dziecięcego Oddziału Transplantacji Szpiku, mieszczącego się w Klinice „Przylądek Nadziei” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.  

Prof. Kałwak ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu w 1995r., a doświadczenie zdobywał również w klinikach w Niemczech (Tybinga, Ulm). Przeprowadził wraz z Zespołem pierwsze w Polsce przeszczepienia komórek hematopoetycznych w wielu rzadkich jednostkach chorobowych. W marcu 2020 roku jako pierwszy w Polsce zastosował wraz z Zespołem  terapię CAR-T cells (zmodyfikowanymi genetycznie autologicznymi limfocytami T) u dziecka z nawrotową ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Prof. Kałwak jest członkiem konsorcjum unijnego RECOMB, którego zadaniem jest wdrożenie autologicznej terapii genowej w RAG-SCID.

Jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji, które były cytowane ponad 2000 razy (łączny Impact Factor blisko 400, Indeks Hirscha 24). W swojej dziedzinie jest członkiem Zarządu EBMT Working Party Pediatric Diseases oraz Wiceprezesem Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku.

Bierze udział w sesjach:

 • Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości

  • Główne kierunki rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi
  • Terapie komórkowe i genowe CAR-T – dlaczego stanowią przełom w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka?
  • Sytuacja polskich pacjentów z wybranymi nowotworami krwi, m.in. mielofibrozą, szpiczakiem plazmocytowym i przewlekłą białaczką limfocytową
  • Innowacyjne terapie ograniczone w czasie

POWRÓT