Prelegenci

B G K M P W
Maciej Banach

Maciej Banach

sekretarz generalny, Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Lipidologiczne, kierownik, Centrum Badań Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Zielonogórski, prezes, Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia“, MedIT Innovations

Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012, w latach 2014-2021 był dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Jest Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy oraz Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Jest przewodniczącym Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration Group, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (International Lipid Expert Panel). Jest także założycielem i prezesem fundacji - Think-Tank "Innowacja dla zdrowia", która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce i ponad 40 przedstawicieli biznesu działających na rynku medycznym w Polsce.

Prof. Banach opublikował >1000 prac z zakresu kardiologii prewencyjnej (liczba cytowań >30,000, IH>70), znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (wg Clarivate), a także w grupie 10 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie zaburzeń lipidowych. Jest laureatem wielu nagród, w tym: 4 doktoratów Honoris Causa: Uniwersytetu w Koszycach (2020), Uniwersytetu w Bukareszcie (2019), Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytutu Kardiologii w Kijowie (2018).

Bierze udział w sesjach:

 • Cyfryzacja ochrony zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Cyfryzacja ochrony zdrowia

  • Technologie, które zyskują na znaczeniu: AI, big data, cloud, VR/AR
  • Rola sztucznej inteligencji w rozwoju medycyny – główne trendy, wybrane zastosowania
  • Znaczenie danych w rozwoju systemów wspomagających rynek medyczny – big data
  • Cyberzagrożenia medyczne a bezpieczeństwo danych
  • Migruj do chmury medycznej. Medycyna w chmurze, chmura w medycynie
  • Smart Hospital – od koncepcji do realizacji
 • Miażdżyca – główny zabójca Polaków

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Miażdżyca – główny zabójca Polaków

  • Miażdżyca u matki; miażdżyca w okresie płodowym i jej wpływ na zdrowie dziecka
  • Znaczenie wczesnych badań przesiewowych – lipidogram dla „pierwszaka”
  • Prewencja pierwotna podstawą wszelkich działań
  • Edukacja w szkole – czy doczekamy się przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu”?
  • Nowoczesne terapie hipolipemizujące i programy – dlaczego tak trudno je rozpowszechnić
  • Znaczenie koordynacji działań systemowych na poziomie krajowym
 • Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce chorób zakaźnych w Polsce?
  • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych rozwiązań
  • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych

POWRÓT