Prelegenci

B G K M P W

Maciej Niewada

Firma: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne

Stanowisko: prezes-ustępujący

Bierze udział w sesjach:

 • Polityka lekowa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Polityka lekowa

  • Bezpieczeństwo lekowe kraju – czego nauczyła nas pandemia?
  • Wpływ pandemii COVID-19 na wielkość i strukturę wydatków refundacyjnych
  • Fundusz Medyczny – nowe zasady finansowania farmakoterapii o wysokim poziomie innowacyjności i
  • skuteczności klinicznej
  • Finansowanie ze środków publicznych terapii wykraczających poza definicję produktu leczniczego

POWRÓT