Prelegenci

B G K M P W
Mariola Łodzińska

Mariola Łodzińska

Firma: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko: wiceprezes

wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, MBA, magister pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Członek Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego poprzedniej kadencji, aktywnie działająca w Powiatowej Komisji ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2016 roku członek Rady do spraw wdrożenia w Polsce Usystematyzowanej Nomenklatury Medycznej (SNOMED). Członek Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych przy Ministrze Zdrowia. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Od 2018 roku Członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych na Mazowszu. Wykładowca na uczelni i szkoleniach specjalizacyjnych. Społecznie angażująca się w różne projekty dotyczące przemocy wobec osób starszych, kobiet, dzieci we współpracy z urzędem miasta, powiatu czy Policji.

Bierze udział w sesjach:

 • Opieka długoterminowa

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Opieka długoterminowa

  • Sytuacja podopiecznych zakładów opieki długoterminowej (DPS, ZOL, ZPO) w czasie epidemii –przegląd problemów
  • Czy mamy w Polsce spójną koncepcję kompleksowego podejścia do opieki nad osobami starszymi, stanowiącymi większość pacjentów korzystających z opieki długoterminowej?
  • Obecny i postulowany poziom finansowania świadczeń opieki długoterminowej w Polsce
  • Jak należy koordynować świadczenia w ramach systemu opieki długoterminowej?
  • Ubezpieczenie zdrowotne osób nieaktywnych zawodowo

POWRÓT