Prelegenci

B G K M P W
Paweł Rynio

Paweł Rynio

Firma: HoloGraft sp. z.o.o.

Stanowisko: założyciel

Założyciel HoloGraft sp. z o.o., lekarz i pracownik naukowy na co dzień zatrudniony w Klinice Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Angiologii PUM. Członek „Aortic Team” Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. Kilkukrotny kierownik projektów badawczo-rozwojowych programu „Inkubatory Innowacyjności”. Kierownik projektu finansowanego z Unii Europejskiej wdrażającego technologie druku 3D i mieszanej rzeczywistości do medycyny na obszarze Euroregionu Pomerania. Główny badacz niekomercyjnego badania klinicznego finansowanego z Agencji Badań Medycznych oceniającego wyniki stent-graftów modyfikowanych przy użyciu druku 3D. Odbył staże zagraniczne z zakresu chirurgii naczyniowej w prestiżowych ośrodkach takich jak: Centrum Aortalne szpitala Marie-Lannelongue w Paryżu i Narodowe Centrum Chorób Sercowo-Naczyniowych w Pekinie. Recenzent czasopism fachowych: Journal of Endovascular Therapy, Journal of Clinical Medicine, Advances in Interventional Cardiology. Autor 55 publikacji naukowych za łączną sumę IF 41.326.

Bierze udział w sesjach:

 • Start-upy – panel towarzyszący finałowym prezentacjom III Konkursu Start-Up-Med

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Start-upy – panel towarzyszący finałowym prezentacjom III Konkursu Start-Up-Med

  • Wpływ pandemii na rozwój rynku start-upów
  • Ścieżki akceleracyjne dla start-upów medycznych w Polsce
  • Czy każdy pomysł musi kończyć się start-upem?
  • Warunki udanego start-upu
  • Wpływ doktoratów wdrożeniowych na rozwój medycyny

POWRÓT