Prelegenci

B G K M P W
Piotr Soszyński

Piotr Soszyński

Firma: Medicover

Stanowisko: dyrektor ds. strategicznego doradztwa medycznego

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Przez kilkanaście lat pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Klinice Endokrynologii CMKP. Jako stypendysta Fogarty International Center oraz Harvard Medical School odbył kilkuletni staż we wiodących ośrodkach naukowo-medycznych w USA. Od 1997 r. dyrektor ds. medycznych w oddziale firmy Bayer w Warszawie, potem dyrektor ds. badań klinicznych i szef polskiego biura regionalnego ośrodka badań klinicznych AstraZeneca w Europie Centralnej i Wschodniej.

Związany z Medicover od 2005 r., były członek Zarządu i dyrektor ds. medycznych (2010-17), obecnie odpowiada za strategiczne doradztwo medyczne, głównie w zakresie innowacji, e-zdrowia i telemedycyny. Członek Zarządu Telemedycznej Grupy Roboczej i Komisji ds. jakości kształcenia przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, artykułów i rozdziałów w książkach, współautor Raportu Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia”.

Bierze udział w sesjach:

 • Wyzwania e-Zdrowia 2021

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Wyzwania e-Zdrowia 2021

  • Wpływ pandemii na proces cyfryzacji opieki zdrowotnej w Polsce – regres, stagnacja, przyspieszenie?
  • Kluczowe cele oraz wnioski z pilotażu prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej
  • (EDM)
  • E-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta i inne elementy e-zdrowia – dziś i jutro
  • Epidemia nie zatrzymała dynamicznego wzrostu liczby danych w ochronie zdrowia – jak sprostać temu wyzwaniu

POWRÓT