Prelegenci

B G K M P W
Przemysław Daroszewski

Przemysław Daroszewski

Firma: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stanowisko: dyrektor

Urodził się w 1963 roku. W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W latach 2002-2017 był Dyrektorem SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, a w latach 2007-2017 Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Służby Zdrowia MSWiA.

Jest wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu. W roku 2016 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Poznaniu.

Od stycznia 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Ortopedyczno–Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi UM w Poznaniu, gdzie wdraża wizję rozbudowy Szpitala i przywrócenia jego dawnej świetności.

Współtworzył Fundację Artven i jako jej Prezes działał na rzecz pacjentów dotkniętych chorobami naczyń oraz schorzeniami neurologicznymi.

Jest Fundatorem Fundacji NeurOstART, wspierającej osoby dotknięte chorobami neurologicznymi, SM, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami wrodzonymi i rozwojowymi dzieci, w zakresie układu kostno-stawowego oraz chorobami reumatologicznymi.

Cyklicznie organizuje konferencje o tematyce Badań Klinicznych i SM.

Bierze udział w sesjach:

 • Ubezpieczenia szpitali cz. I

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Ubezpieczenia szpitali cz. I

  • Specyfika szkód medycznych w szpitalach
  • Idea ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – powrót po latach
  • Wzajemność w ubezpieczeniach podmiotów leczniczych – założenia i cele
  • Szkolenia personelu medycznego – ważny element współpracy szpitali z ubezpieczycielem

POWRÓT