Prelegenci

B G K M P W

Waldemar Wierzba

Firma: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Stanowisko: dyrektor

Bierze udział w sesjach:

 • Szpitale w Polsce cz. I – organizacja i zarządzanie

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Szpitale w Polsce cz. I – organizacja i zarządzanie

  • Projektowane rozwiązania legislacyjne: restrukturyzacja, przekształcenia właścicielskie i konsolidacja placówek
  • Zarządzanie centralne czy samorządowe – nowoczesne planowanie działalności szpitalnej: zakres programowy i populacja objęta opieką, architektura i organizacja, zarządzanie kadrami
  • Szpital w dobie pandemii COVID-19 i potencjalnych kolejnych epidemii – główne wyzwania organizacyjne i zarządcze
  • Czy epidemia sprzyja wdrażaniu innowacji w zarządzaniu szpitalami?

POWRÓT