Prelegenci

B G K M P W
Wojciech Wysoczański

Wojciech Wysoczański

Firma: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Stanowisko: zastępca dyrektora, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Bierze udział w sesjach:

 • Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  ZOBACZ WIĘCEJ
   

  Profilaktyka wybranych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych

  • Czy pandemia koronawirusa stała się przełomem w profilaktyce chorób zakaźnych w Polsce?
  • Czy mamy w Polsce system profilaktyki pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych?
  • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – zapobieganie chorobom jest zawsze tańsze, ale również wymaga inwestycji i systemowych rozwiązań
  • Aktywność jednostek samorządu terytorialnego – przykłady programów polityki zdrowotnej dotyczących chorób cywilizacyjnych

POWRÓT