Urządzenia mobilne pomagają w monitorowaniu pacjentów kardiologicznych

WOK/Rynek Zdrowia - 01-05-2018

Na ile urządzenia i aplikacje mobilne mogą być pomoce w monitorowaniu stanu pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi? Na to pytanie odpowiada prof. Andrzej Lekston z III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM i Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Urządzenia mobilne pomagają w monitorowaniu pacjentów kardiologicznych

- Już pod koniec lat 60. ubiegłego wieku w IV Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie, prof. Zdzisław Askanas wprowadził stałe monitorowanie chorych kardiologicznych - przypomina prof. Andrzej Lekston.

Dodaje, że taki monitoring pomagał w podejmowaniu decyzji terapeutycznych i leczeniu ad hoc najbardziej zagrożonych pacjentów.

- Wręcz nieodzownym elementem systemu kontrolowania stanu pacjentów kardiologicznych są dzisiaj urządzenia mobilne. Przykładem mogą być rozwiązania rejestrujące rytm serca. Możemy śledzić ten rytm i wyłapywać jego nieprawidłowości, polegające na zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-komorowego - wyjaśnia prof. Lekston.

- Informacje o takich zaburzeniach pomagają specjalistom podjąć decyzję, na przykład o wszczepieniu pacjentowi rozrusznika albo rozrusznika z defibrylatorem - mówi prof. Andrzej Lekston.

Wypowiedź została zarejestrowana podczas I Konferencji „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych” (NTEC; Katowice, 19 kwietnia 2018 r.).